REIDAR KANTH SEGRADE I TVISTEN MED KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION ,KRO.

KROs tidigare förbundsordförande Reidar kanth har inte skadat föreningen ekonomiskt eller ryktesmässigt eller motverkat KRO på ett sådant sätt att det funnits anledning att utesluta honom ur föreningen förklarar Svea Hovrätt i sitt beslut. KRO:s vu överklagar till Högsta Domstolen som meddelar att den ansluter sig till Hovrättens beslut och fastställer domen till förmån för Reidar Kanth.

Tidigare har Reidar Kanth som förtroendevald ordförande för KRO-Stockholm (2år), som vice ordförande i Riks KRO (2 år) samt som Förbundsordförande (4år) alltid av KRO:s riksmöten ansetts väl bevaka KRO:s ekonomi och alltid med sin styrelse beviljats ansvarsfrihet.

Konflikten mellan KRO:s ledning och Reidar Kanth uppstår efter att Reidar avslutat sitt arbete som förbundsordförande och senare valdes som ny ordförande i Gävleborgs KRO-distrikt och att han i denna nya roll automatiskt skall ingå i den nya riksstyrelsen. KRO:s nyvalda vu ville till varje pris förhindra detta. KRO:s förtroendenämnd uppmanade KRO:s vu till en förlikning men VU vägrade.

Med hänvisning till organisationens stadgar §5 utesluter KRO:s ledning Reidar Kanth i december 1992. Reidar Kanth bestrider skälen för uteslutning och stämmer KRO .

Hovrättens och Högsta Domstolens beslut innebär en ekonomisk chock för KRO. De tvingas nu betala nära 1 milj. kr i rättegångskostnader som ersättning till advokater m.m. Reidar Kanth förklarar att han i nuläget ej kommer med några ekonomiska skadeanspråk på organisationen utan i första hand kräver en offentlig ursäkt av KRO.

Svea Hovrätt och Högsta Domstolen mål T1324-97-1999-06-11

Hudiksvallstidningen fredagen den 3 december 1999.

KRO:s förbundsdirektör Ove Wall ur tidskriften Konstnären 3/1999.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *