Reidar Kanth, KRO:s ordförande, tar initiativ till att starta en organisation för bildkonstnärernas egen upphovsrättsbevaking.

Reidar Kanth utvecklar tanken på en bildkonstens upphovsrättsorganisation efter möte med den internationella upphovsrättsorganisationen CISAC i Berlin 1986. En förebild är upphovsrättsbevakningen i Tyskland  genom organisationen BILDKUNST som Reidar träffat och inspirerats av. I KRO:s verksamhetsberättelse från 1986 står:

”CISAC-en upphovsrättslig organisation hade en konferens i Berlin i sept, varvid KRO representerades av Reidar Kanth. Resan gav även uppslag till en Bildbyrå för bevakning och inkassering av ersättning för reproducerade bilder. Reidar och jurist Karoline von Essen har utsetts att arbeta vidare med iden.”

1987 väljs Reidar Kanth till ordförande för KRO och verkar nu bl.a  för att en speciell upphovsbevakning skall ske genom en från KRO separat Bildkonstbyrå som fick namnet BUS.

I ett citat från Riksmötet i Kalmar 1989 framgår att ”många ombud var oroliga för vad som skulle hända med upphovsrättspengarna när den nya Bildkonstbyrån, BUS, som står skild från KRO, nu skall ta över arbetet.” ”-Upphovsrättspengarna är inte KRO:s pengar och KRO:s kansi är inte organiserat för att uppfylla den bevakning som behövs för upphovsrätten, sade Reidar Kanth.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *