Makalösa trakasserier av Reidar Kanth säger KRO medlemmar.

KRO:s trakasserier av Reidar Kanth fortsätter. KRO:s Förbundsdirektör Ove Martin Wall kräver att Reidar Kanth skall betala medlemsavgift för de 7 år han varit avstängd/utesluten ur KRO.

”Med anledning av Svea Hovrätts dom om att upphäva ”centralstyrelsens i Konstnärernas Riksorganisation KRO:s beslut om att utesluta Reidar Kanth ur föreningen” översänder vi härmed faktura på de sedan 1993 obetalda medlemsavgifterna. 9 330 kronor.

Källa: Brev Förbundsdirektör Ove Martin Wall Stockholm den 8 mars 2000.

Källa: Faktura KRO:s servicebolag AB fakt. 98414 kundnr 10113 2000-03-08

Ytterliggare kostnad är Årsavgiften till KRO år 2000 1250 kr.

Totalt krävs Reidar Kanth på 10 580 kr för den tid han varit avstäng från sitt medlemskap.

En stor grupp konstnärer tog på KRO:s Riksmöte 6-7 juni 1995 upp frågan hur KRO:s styrelse behandlat Reidar Kanth. Man krävde att frågan om hur Reidar Kanth behandlats av styrelsen måste avgöras före frågan om ansvarsfrihet (punkt 8) för den sittande styrelsen. Riksmötets Presidium ”bortsåg” från detta krav och frågan hänsköts till Riksmötets motion nummer 17 som krävde att frågan om hur KRO:s styrelse behandlat Reidar Kanth skulle behandlas.

Protokoll motion 17  KRO:S Riksmöte 1995.

”I Samband med motion nr 17 från Willy Gordon och Gunvor Westelius förelåg också ett yrkande från förslagställarna samt Lena Lervik och Astrid Rietz, att en etisk debatt skulle föras kring sättet Cs hanterat mellanhavandet med Reidar Kanth. Debatten hade de önskat få till stånd i samband med §8 på dagordningen ”frågan om ansvarsfrihet för styrelsen”, vilket inte uppmärksammats av presidiet. Nu talat motionärerna för att KRO borde se framåt och använda krafterna utåt och ville få till stånd en förlikning och ursäkt. Dag Nyberg anförde att styrelsen inte kunnat reagera på annat sätt än som den gjort. Det föreföll också var Riksmötets åsikt, bl. a påpekades att medlemmar som inte kunnat betala sin avgift utesluts för detta, i jämförelse småsummor.”

Majoriteten av ombuden på Riksmötet avslog motionen

Källa: Protokoll fört vid KRO:s Riksmöte 6-7 juni 1995 i Stockholm.

Under rubriken JAG LÄMNAR skriver Knut Hallström i Konstnären nr 6 1993.

”Jag har också upprörts av alla skriverier och beskyllningar mot Reidar Kanth. Det har inte funnits några möjligheter för oss andra medlemmar att sätta oss in i vad det rör sig om. Att det plötsligt kommer ett beslut om att han berövats sitt medlemskap  har karaktären av stalinistisk utrensning. Han kanske gjort både misstag och dumheter, men så här får det inte gå till. Mina egna erfarenheter av honom är enbart positiva. Han har i varje fall inte medverkat till att beröva oss vår Visningsersättning.”

Källa: Konstnären nr 6 1993.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *